Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

Tento dokument popisuje, proč a k čemu potřebujeme Vaše osobní údaje, jak s nimi pracujeme a kdo k části, nebo všem Vašim údajům má, nebo může mít, přístup a jaká jsou Vaše práva v této souvislosti.

Stručné shrnutí tohoto dokumentu
Vaše data nám poskytujete abychom spolu mohli vzájemně komunikovat, případně nám dále slouží jako podklad pro nachystání a správu smluv mezi námi. Vaše údaje využíváme výhradně za účelem, pro který jste nám je poskytli. S Vašimi daty nijak neobchodujeme a NIKDY je nikomu neprodáme! Vaše data zodpovědně chráníme před únikem, nebo zneužitím. Pečlivě dbáme na to, aby každý zaměstnanec, nebo náš smluvní zpracovatel dat, měl přístup pouze k té části Vašich osobních údajů, které nezbytně potřebuje pro účely výkonu námi zadané práce. Kdykoliv budete chtít, můžete nás požádat o informace, jaká Vaše data evidujeme a jak s nimi zacházíme, kdo k nim měl či má přístup, případně nás požádat, abychom je aktualizovali, nebo smazali.Správci osobních údajů 

NANNYCORP s.r.o.

Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
616 00 Brno

IČ: 06687059

Sp. značka: C 103684 vedená u Krajského soudu v Brně


dále jen jako “Správce”

Jakékoliv požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů zasílejte na e-mail obchod@relegends.cz nebo zasláním dopisu na adresu jednu z výše uvedených adres.


Proč Vaše údaje zpracováváme

To záleží na tom, na základě čeho nám své údaje poskytujete.
V případě, že s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího uzavření, splnění, případně za účelem vypořádání závazků na jejím základě vzniklých. Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k němu povinni ze zákona.

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní nabídky, které jsou pro Vás zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky, a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.


Jaké osobní údaje zpracováváme

Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové, které jsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, adresu, jiné
identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté osobní údaje, jako např. telefon, e-mail, dodací adresu, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů,
pro které jste tyto údaje poskytli, zejména tedy za účelem vyřízení Vašich dotazů, vedení jednání směřujícím k uzavření smlouvy, plnění smlouvy, nebo pro to, aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti o kontaktování ze strany Správce, dále také za účelem zasílání marketingových sdělení, atp. Při návštěvě webové stránky můžeme v souvislosti a za účelem provozování webových stránek a zlepšování jejich provozu dále zpracovávat data o Vašem pohybu na nich, a to včetně IP adresy, ze které se na webovou stránku přihlašujete (dále jen jako „osobní údaje”).

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.


Kdy osobní údaje zpracováváme

S Vašimi údaji budeme pracovat, pokud:

– Jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení

– Vám zasíláme náš newsletter

– Spolu komunikujeme

– Navštívíte náš web


Kdo zpracovává Vaše osobní údaje a komu je předáváme

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto Správcem. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto námi pověřeny. V rámci plnění našich závazků vůči Vám, můžeme či musíme předávat Vaše osobní údaje dalším osobám.  a to především:

1. Společnostem zajišťujícím pro nás přepravu zásilek (především doručování písemností)

 • Česká pošta, s.p.

2. V rámci zajištění provozu našich elektronických systémů (web, provoz mailů, CRM, účetnictví ap.) má ke Vašim údajům přístup náš dodavatel cloudových, hostingových a serverových řešení:

 • Mgr. Jana Jaššová, DiS., IČ: 09907149

3 . V rámci cloudových řešení typu Google disk pro tvorbu a uchování dokumentů a e-mailové komunikace se Vaše údaje mohou nacházet na serverech Google, Inc.

4. V rámci analýzy chování našich zákazníků, případně pro naše marketingové a propagační účely mohou pro nás zpracovávat některé Vaše osobní údaje, tyto společnosti:

 • Google, Inc.
 • Seznam.cz, a.s.
 • Facebook Inc.

Subjektům uvedeným v bodě 4 v žádném případě nesdělujeme údaje jako Vaše jméno, e-mail, adresa, telefon apod.


Kde a jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány

Uložení, správě a zabezpečení Vašich dat věnujeme velikou pozornost a snažíme se aktivně minimalizovat jakákoli možná rizika zneužití Vašich dat! Data v elektronické podobě jsou primárně uložena a zpracovávána v ČR na softwarově i fyzicky zabezpečených serverech našeho poskytovatele hostingu a cloudu. Zálohy dat jsou uloženy i na serverech mimo ČR – vždy však na serverech fyzicky umístěných v zemích EU, tedy všude, kde platí GDPR. Některé údaje jsou uchovávány i v tištěné podobě. Např. to mohou být faktury, objednávky, smlouvy atp.

Údaje, které jsme od Vás obdrželi v souvislosti s plněním obchodní smlouvy (objednávky) a které se vztahují k zákonem dané evidenci pro daňové účely apod. musíme uchovávat po dobu zákonem danou (nejméně 10 let).
Pokud jste si u nás udělali pouze registraci do webového rozhraní (klientské sekce), ale nestali jste se našim zákazníkem, nepřihlásili jste se ani k odběru novinek atp. a do našeho systému jste se nepřihlásili ani jednou po dobu jednoho roku, automaticky Vás po této době vymažeme z aktivní databáze (budete tzv. “zapomenuti”).
Pokud jste se odhlásili z odběru novinek ap., a nemáte u nás aktivní účet, Vaše data jsou automaticky vymazána z aktivní databáze.
Nicméně i po jakémkoli vymazání Vašich osobních údajů z našich databází viz. výše se budou až po dobu jednoho roku Vaše data nacházet v archivu našich záloh.

Některé Vaše osobní údaje v souvislosti s cookies soubory, jako je IP adresa, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky atp. mohou být, v souvislosti s analýzou návštevnosti našich webových stránek, uchovávány i na serverech společnosti Google Inc.


Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé
  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies
  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů
  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo požadovat, vznášet námitky, stěžovat si nebo chtít:

 • potvrzení, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, máte právo nahlédnout do svých osobních údajů a požádat o tyto informace:
  • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
  • v jakém rozsahu jsou Vaše údaje zpracovávány,
  • komu byly a budou Vaše údaje zpřístupněny,
  • jak dlouho budou Vaše údaje uchovávány,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získávány přímo od Vás,
  • máte právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • kopii zpracovávaných osobních údajů pod podmínkou, že tím nebudou ovlivněna práva nebo svobody někoho jiného. Za další vyžádané kopie může správce údajů účtovat přiměřený poplatek podle výše administrativních nákladů,
 • opravu nebo vymazání osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování,
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, nebo vznést námitku můžete:
  • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu,
  • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle,
  • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu,
  • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz apod.)

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 • podat stížnost a to:
  • u nás na uvedených kontaktních údajích – budeme se Vám snažit maximálním způsobem vyjít vstříc a vše vyřešit k Vaší spokojenosti, nebo u
  • Úřadu pro ochranu osobních údajů – podrobnosti naleznete zde.

Další informace

O aktualizacích těchto Zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat včas a vhodnými prostředky. Pokud budeme Vaše osobní údaje potřebovat zpracovávat pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách, budeme Vás o tom vždy informovat předem a případně požádáme o Váš souhlas.